Hoofd- » bpd » Emoties en soorten emotionele reacties

Emoties en soorten emotionele reacties

bpd : Emoties en soorten emotionele reacties
Emoties lijken ons dagelijks leven te regeren. We nemen beslissingen op basis van of we gelukkig, boos, verdrietig, verveeld of gefrustreerd zijn. We kiezen activiteiten en hobby's op basis van de emoties die ze oproepen.

Emoties definiëren

Volgens het boek "Discovering Psychology" van Don Hockenbury en Sandra E. Hockenbury is een emotie een complexe psychologische toestand die drie afzonderlijke componenten omvat: een subjectieve ervaring, een fysiologische reactie en een gedrags- of expressieve reactie.

Naast het proberen te definiëren wat emoties zijn, hebben onderzoekers ook geprobeerd de verschillende soorten emoties te identificeren en te classificeren. De beschrijvingen en inzichten zijn in de loop van de tijd veranderd:

  • In 1972 suggereerde psycholoog Paul Eckman dat er zes basisemoties zijn die overal in menselijke culturen universeel zijn: angst, walging, woede, verrassing, geluk en verdriet.
  • In 1999 breidde hij deze lijst uit met een aantal andere basisemoties, waaronder schaamte, opwinding, minachting, schaamte, trots, tevredenheid en amusement.
  • In de jaren tachtig introduceerde Robert Plutchik een ander emotieclassificatiesysteem dat bekend staat als het 'wiel van emoties'. Dit model demonstreerde hoe verschillende emoties kunnen worden gecombineerd of gemengd, net zoals een kunstenaar primaire kleuren mengt om andere kleuren te creëren.

Plutchik stelde 8 primaire emotionele dimensies voor: geluk versus verdriet, woede versus angst, vertrouwen versus walging en verrassing versus anticipatie. Deze emoties kunnen vervolgens worden gecombineerd om anderen te creëren (zoals geluk + anticipatie = opwinding).

Laten we ons, om beter te begrijpen wat emoties zijn, concentreren op hun drie belangrijkste elementen, bekend als de subjectieve ervaring, de fysiologische reactie en de gedragsreactie.

Illustratie door Emily Roberts, Verywell

De subjectieve ervaring

Hoewel experts geloven dat er een aantal fundamentele universele emoties zijn die mensen over de hele wereld ervaren, ongeacht achtergrond of cultuur, geloven onderzoekers ook dat het ervaren van emotie zeer subjectief kan zijn.

Hoewel we brede labels hebben voor emoties zoals 'boos', 'verdrietig' of 'gelukkig', kan je eigen ervaring met deze emoties veel meer multidimensionaal en dus subjectief zijn.

Overweeg bijvoorbeeld boosheid. Is alle woede hetzelfde ">

Bovendien ervaren we niet altijd pure vormen van elke emotie. Gemengde emoties over verschillende gebeurtenissen of situaties in ons leven komen vaak voor. Wanneer u geconfronteerd wordt met een nieuwe baan, kunt u zich zowel opgewonden als nerveus voelen.

Trouwen of een kind krijgen kan worden gekenmerkt door een breed scala aan emoties, variërend van vreugde tot angst. Deze emoties kunnen gelijktijdig optreden, of je kunt ze de een na de ander voelen.

De fysiologische reactie

Als je ooit je maag voelde glijden van angst of je hart palpeerde van angst, dan besef je dat emoties ook sterke fysiologische reacties veroorzaken. (Of, zoals in de Cannon-Bard-emotietheorie, voelen we emoties en ervaren we tegelijkertijd fysiologische reacties.)

Veel van de fysiologische reacties die u tijdens een emotie ervaart, zoals zweterige handpalmen of een snelle hartslag, worden gereguleerd door het sympathische zenuwstelsel, een tak van het autonome zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel regelt onwillekeurige lichaamsreacties, zoals bloedstroom en spijsvertering. Het sympathische zenuwstelsel is belast met het beheersen van de vecht- of vluchtreacties van het lichaam. Wanneer u geconfronteerd wordt met een dreiging, bereiden deze reacties uw lichaam automatisch voor op het ontvluchten van gevaar of het hoofd te bieden aan de dreiging.

Terwijl vroege studies van de fysiologie van emotie zich meestal op deze autonome reacties concentreerden, heeft recenter onderzoek de rol van de hersenen in emoties gericht. Hersenscans hebben aangetoond dat de amygdala, onderdeel van het limbisch systeem, een belangrijke rol speelt in emotie en angst in het bijzonder. De amygdala zelf is een kleine, amandelvormige structuur die is gekoppeld aan motiverende toestanden zoals honger en dorst evenals geheugen en emotie.

Onderzoekers hebben hersenbeeldvorming gebruikt om aan te tonen dat wanneer mensen bedreigende beelden te zien krijgen, de amygdala wordt geactiveerd. Er is ook aangetoond dat schade aan de amygdala de angstrespons beïnvloedt.

Hoe de hersenen vormen hoe je je voelt

De gedragsreactie

Het laatste onderdeel is misschien wel bekend waarmee u het meest vertrouwd bent - de feitelijke uitdrukking van emotie. We besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan het interpreteren van de emotionele uitdrukkingen van de mensen om ons heen. Ons vermogen om deze uitdrukkingen nauwkeurig te begrijpen, is gekoppeld aan wat psychologen emotionele intelligentie noemen, en deze uitdrukkingen spelen een belangrijke rol in onze algemene lichaamstaal.

Onderzoek suggereert dat veel uitdrukkingen universeel zijn, zoals een glimlach om geluk aan te duiden of een frons om verdriet aan te duiden. Sociaal-culturele normen spelen ook een rol in hoe we emoties uitdrukken en interpreteren.

In Japan, bijvoorbeeld, hebben mensen de neiging om uitingen van angst of walging te maskeren wanneer een gezagsdrager aanwezig is. Evenzo hebben westerse culturen zoals de Verenigde Staten meer kans om negatieve emoties uit te drukken, zowel alleen als in aanwezigheid van anderen, terwijl oosterse culturen zoals Japan dit eerder alleen doen.

Zijn onze emotionele uitdrukkingen universeel?

Emoties versus stemmingen

In de dagelijkse taal gebruiken mensen de termen "emoties" en "gemoedstoestanden" vaak door elkaar, maar psychologen maken eigenlijk onderscheid tussen de twee. Hoe verschillen ze? Een emotie is normaal gesproken van vrij korte duur, maar intens. Emoties hebben waarschijnlijk ook een duidelijke en identificeerbare oorzaak.

Als u het bijvoorbeeld niet eens bent met een vriend over de politiek, kunt u zich een korte tijd boos voelen. Aan de andere kant is een stemming meestal veel milder dan een emotie, maar duurt deze langer.In veel gevallen kan het moeilijk zijn om de specifieke oorzaak van een stemming te achterhalen. U kunt zich bijvoorbeeld enkele dagen somber voelen zonder duidelijke, identificeerbare reden.

De 6 belangrijkste theorieën van emotie
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter