Hoofd- » basics » Hoe het Placebo-effect werkt in de psychologie

Hoe het Placebo-effect werkt in de psychologie

basics : Hoe het Placebo-effect werkt in de psychologie
De geest kan een krachtige invloed op het lichaam hebben en kan in sommige gevallen zelfs het lichaam helpen genezen. De geest kan je soms zelfs misleiden door te geloven dat een nepbehandeling echte therapeutische resultaten heeft, een fenomeen dat bekend staat als het placebo-effect. In sommige gevallen kunnen deze placebo's een invloed uitoefenen die krachtig genoeg is om de effecten van echte medische behandelingen na te bootsen.

Maar het placebo-effect is veel meer dan alleen positief denken. Wanneer deze reactie op een nepbehandeling optreedt, hebben veel patiënten geen idee dat ze reageren op wat in wezen een 'suikerpil' is. Placebos worden vaak gebruikt in medisch onderzoek om artsen en wetenschappers te helpen de fysiologische en psychologische effecten van nieuwe medicijnen te ontdekken en beter te begrijpen.

Om te begrijpen waarom het placebo-effect belangrijk is, is het essentieel om een ​​beetje meer te begrijpen over hoe en waarom het werkt.

Onder de loep

Het placebo-effect wordt gedefinieerd als een fenomeen waarbij sommige mensen een voordeel ervaren na de toediening van een inactieve stof of schijnbehandeling.

Wat is precies een placebo ">

In de meeste gevallen is de persoon die niet weet dat de behandeling die hij krijgt, eigenlijk een placebo is. In plaats daarvan geloven ze dat ze de ontvanger zijn van de echte behandeling. De placebo is ontworpen om precies op de echte behandeling te lijken, of het nu een pil, injectie of verbruikbare vloeistof is, maar de stof heeft geen daadwerkelijk effect op de ziekte of aandoening die hij zou moeten behandelen.

Het is belangrijk op te merken dat een "placebo" en het "placebo-effect" verschillende dingen zijn. De term placebo verwijst naar de inactieve stof zelf, terwijl de term placebo-effect verwijst naar alle effecten van het innemen van een geneesmiddel die niet aan de behandeling zelf kunnen worden toegeschreven.

Hoe placebo's worden gebruikt in medisch onderzoek

In medisch onderzoek kunnen sommige patiënten in een onderzoek een placebo krijgen, terwijl andere deelnemers de daadwerkelijke behandeling krijgen. Het doel hiervan is om te bepalen of de behandeling echt effect heeft. Als deelnemers die het eigenlijke medicijn innemen een significante verbetering vertonen ten opzichte van degenen die de placebo gebruiken, kan de studie de claim op de effectiviteit van het medicijn ondersteunen.

Hoewel een placebo geen effect op ziekte heeft, kan het een heel reëel effect hebben op hoe sommige mensen zich voelen. Hoe sterk dit effect kan zijn, hangt af van verschillende factoren. Sommige dingen die het placebo-effect kunnen beïnvloeden, zijn onder meer:

  • De aard van de ziekte
  • Hoe sterk de patiënt gelooft dat de behandeling zal werken
  • Het type reactie dat de patiënt verwacht te zien
  • Het type positieve berichten dat een arts overbrengt over de effectiviteit van de behandeling
  • Genen kunnen ook van invloed zijn op hoe mensen reageren op placebo-behandelingen

Eén studie suggereerde dat sommige mensen een genetische aanleg hebben om sterker te reageren op placebo's. In de studie hadden patiënten die ofwel hoge of lage variaties hadden van een gen dat dopamine-waarden in de prefrontale cortex van de hersenen regelt, verschillende reacties op placebo. Degenen met de versie met hoge dopamine van het gen hadden meer kans op een respons op een placebo-behandeling dan degenen met de versie met lage dopamine van het gen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met de high-dopamine-versie van dit gen de neiging hebben ook hogere niveaus van pijnperceptie en beloning te hebben.

Bij het testen van nieuwe medicijnen en andere behandelmethoden zijn wetenschappers geïnteresseerd in de vraag of deze nieuwe behandeling waarde heeft voor de behandeling van een ziekte die opweegt tegen mogelijke risico's. Door middel van hun onderzoek willen ze leren of de behandeling effectief is, het soort bijwerkingen dat het kan veroorzaken, waarvan patiënten het meest kunnen profiteren en of het meer of minder effectief is dan andere behandelingen die al beschikbaar zijn.

Door de effecten van een behandeling te vergelijken met een placebo, hopen onderzoekers te kunnen bepalen of de effecten van het geneesmiddel te wijten zijn aan de behandeling zelf of veroorzaakt worden door een andere variabele.

Voordelen van het gebruik van een placebo

Een van de grote voordelen van het gebruik van een placebo in medische en psychologische studies is dat onderzoekers hierdoor het effect dat verwachtingen op de uitkomst kunnen hebben, kunnen elimineren of minimaliseren. Als onderzoekers verwachten een bepaald resultaat te vinden, kunnen ze onbewust aanwijzingen, bekend als vraagkenmerken, overbrengen, waardoor deelnemers kunnen raden wat de onderzoekers hopen te vinden. Als gevolg hiervan kan het gedrag van deelnemers soms veranderen.

Om dit te minimaliseren voeren onderzoekers soms een zogenaamd dubbelblind onderzoek uit. Bij dergelijke onderzoeken zijn zowel de onderzoekers als de deelnemers niet op de hoogte van wie de echte behandeling krijgt en wie een valse behandeling krijgt. Door het risico van subtiele vooroordelen die het onderzoek beïnvloeden te minimaliseren, kunnen onderzoekers beter kijken hoe de effecten van zowel het medicijn als de placebo zijn.

Voorbeelden

Laten we ons bijvoorbeeld voorstellen dat een deelnemer zich heeft aangemeld voor een onderzoek om de effectiviteit van een nieuw hoofdpijnmedicijn te bepalen. Na het innemen van het medicijn merkt ze dat haar hoofdpijn snel verdwijnt en ze zich veel beter voelt. Later leert ze echter dat ze in de placebogroep zat en dat het medicijn dat ze kreeg gewoon een suikerpil was.

Een van de meest bestudeerde en sterkste placebo-effecten is het verminderen van pijn. Volgens sommige schattingen zal ongeveer 30 tot 60 procent van de mensen het gevoel hebben dat hun pijn is afgenomen na het nemen van een placebo-pil.

In sommige gevallen kunnen zelfs echte medische behandelingen profiteren van het placebo-effect. Onderzoekers hebben ontdekt dat hoe positief de effectiviteit van een behandeling door een arts wordt overgebracht, invloed heeft op hoe goed patiënten op de behandeling reageren.

Het Placebo-effect in psychologie-experimenten

In een psychologisch experiment is een placebo een inerte behandeling of substantie die geen bekende effecten heeft. Onderzoekers kunnen een placebo-controlegroep gebruiken, een groep deelnemers die wordt blootgesteld aan de placebo of nep-onafhankelijke variabele. De impact van deze placebobehandeling wordt vervolgens vergeleken met de resultaten van de reële onafhankelijke variabele van interesse in de experimentele groep.

Hoewel placebo's geen echte behandeling bevatten, hebben onderzoekers ontdekt dat ze verschillende fysieke en psychologische effecten kunnen hebben. Deelnemers aan placebogroepen vertoonden veranderingen in hartslag, bloeddruk, angstniveaus, pijnperceptie, vermoeidheid en zelfs hersenactiviteit. Deze effecten wijzen op de rol van de hersenen in gezondheid en welzijn.

Oorzaken

Hoewel onderzoekers weten dat het placebo-effect werkt, begrijpen ze nog niet volledig hoe en waarom dit effect optreedt. Er is onderzoek gaande naar de vraag waarom sommige mensen veranderingen ervaren, zelfs wanneer ze alleen een placebo krijgen. Een aantal verschillende factoren kan bijdragen aan verklaringen voor dit fenomeen.

Placebos kan hormoonreacties activeren

Een mogelijke verklaring is dat het nemen van de placebo een afgifte van endorfines veroorzaakte. Endorfines hebben een structuur die lijkt op morfine en andere opiaatpijnstillers en fungeren als de eigen natuurlijke pijnstillers van de hersenen.

Onderzoekers hebben het placebo-effect in actie kunnen aantonen met behulp van hersenscans, waaruit bleek dat gebieden met veel opiaatreceptoren werden geactiveerd in zowel de placebo- als de behandelingsgroepen. Naloxon is een opioïde antagonist die zowel natuurlijke endorfines als opioïde medicijnen blokkeert. Met behulp van naloxon wordt de pijnverlichting van placebo verminderd.

Verwachtingen kunnen Placebo-reacties beïnvloeden

Andere mogelijke verklaringen zijn conditionering, motivatie en verwachting. In sommige gevallen kan een placebo worden gecombineerd met een daadwerkelijke behandeling totdat het het gewenste effect oproept, een voorbeeld van klassieke conditionering. Mensen die zeer gemotiveerd zijn om te geloven dat een behandeling zal werken, of die eerder een behandeling hebben gehad, hebben meer kans op een placebo-effect.

Het enthousiasme van een voorschrijvende arts voor de behandeling kan zelfs invloed hebben op de reactie van een patiënt. Als een arts erg positief lijkt te zijn dat een behandeling een gewenst effect zal hebben, zal een patiënt waarschijnlijk meer voordelen zien van het gebruik van het medicijn. Dit toont aan dat het placebo-effect zelfs kan optreden wanneer een patiënt echte medicijnen gebruikt om een ​​ziekte te behandelen.

Placebos kan ook bijwerkingen veroorzaken

Omgekeerd kunnen individuen negatieve symptomen ervaren als een reactie op een placebo, een reactie die soms het 'nocebo-effect' wordt genoemd. Een patiënt kan bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid hebben als reactie op een placebo.

Hoe krachtig is het Placebo-effect?

Hoewel het placebo-effect van invloed kan zijn op hoe patiënten zich voelen, suggereren onderzoeken dat placebo-effecten geen significante invloed hebben op de onderliggende ziekte. Een belangrijke beoordeling van meer dan 200 studies waarbij placebo's werden gebruikt, wees uit dat de placebo geen belangrijke klinische effecten op de ziekte had. In plaats daarvan had het placebo-effect een invloed op de door de patiënt gerapporteerde resultaten, met name op percepties van misselijkheid en pijn.

Een ander onderzoek dat drie jaar later werd uitgevoerd, bleek echter dat in vergelijkbare populaties zowel placebo's als behandelingen vergelijkbare effecten hadden. De auteurs concludeerden dat placebo's, als ze op de juiste manier worden gebruikt, patiënten mogelijk ten goede kunnen komen als onderdeel van een therapeutisch plan.

Een woord van Verywell

Het placebo-effect kan een krachtige invloed hebben op hoe mensen zich voelen, maar het is belangrijk om te onthouden dat ze geen remedie zijn voor een onderliggende aandoening. Door placebo's in onderzoek te gebruiken, kunnen wetenschappers een beter beeld krijgen van hoe behandelingen van invloed zijn op patiënten en of nieuwe medicijnen en behandelmethoden veilig en effectief zijn.

Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter