Hoofd- » bedrijf » Office Fed. Housing Enterprise Oversight (OFHEO)

Office Fed. Housing Enterprise Oversight (OFHEO)

bedrijf : Office Fed.  Housing Enterprise Oversight (OFHEO)
Wat is de Office Fed. Housing Enterprise Oversight (OFHEO)

Het Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO) was een federale regulerende instantie die toezicht hield op de door de overheid gesponsorde ondernemingen (GSE's) van Freddie Mac en Fannie Mae totdat de Federal Housing Finance Agency (FHFA) het in 2008 verving.

OFHEO heeft gewerkt om de kapitaaltoereikendheid en financiële veiligheid van de twee GSE's voor huisvesting te waarborgen.

UITBRAAK Office Fed. Housing Enterprise Oversight (OFHEO)

Het Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO) werd opgericht als een onafhankelijke entiteit binnen het Department of Housing and Urban Development door de Federal Housing Enterprises Financial Safety and Soundness Act van 1992.

OFHEO's missie was het bevorderen van huisvesting en een robuust nationaal systeem voor woningfinanciering door de veiligheid en de gezondheid van Fannie Mae en Freddie Mac te waarborgen. Het stelde ook de jaarlijkse conforme leninglimieten vast. De oprichting van de Federal Housing Finance Agency was het gevolg van de fusie van OFHEO, de Federal Housing Finance Board en andere functionerende divisies.

De Federal Housing Finance Agency (FHFA) heeft de wettelijke en regelgevende autoriteit overgenomen van de entiteiten die het heeft vervangen, inclusief de bevoegdheid om door de overheid gesponsorde ondernemingen (GSE's) onder curatele of conservatorium te plaatsen. Door de overheid gesponsorde ondernemingen zijn onder andere de Federal Home Loan Banks (FHL Banks), Financieringsmaatschappij (FICO), Federal Farm Credit Banks (FC Bands), SLM Corporation (Sallie Mae).

De rol van conservator

Sinds 2008 is FHFA conservator van Fannie Mae en Freddie Mac. Dit conservatorium maakt overheidsinterventie mogelijk als reactie op financiële druk door de verslechtering van de woningmarkt. Zonder deze interventie konden Fannie en Freddie Mac hun missies niet vervullen. GSE's hebben een impliciete garantie van de overheid dat ze niet mogen falen.

Fannie en Freddie samengevoegde leningen op de secundaire markt maken hen de grootste financiële instellingen in de VS. Een ineenstorting van een GSE zou kunnen leiden tot een ernstige neergang van de markt, wat een economische crisis zou kunnen veroorzaken. Na de subprime-hypotheekcrisis van 2008 ontvingen Fannie Mae en Freddie Mac vrijwel onmiddellijk federale hulp om de negatieve impact van de wanbetaling op subprime-hypotheken op de economie te verzachten.

In zijn rol als conservator van de GSE heeft de FHFA drie doelen.

  1. FHFA streeft ernaar de beschikbaarheid van kredieten en de preventie van marktafscherming voor nieuwe en geherfinancierde hypotheken te behouden om liquide, concurrerende en veerkrachtige nationale markten voor woningfinanciering te bevorderen.
  2. Het werkt om het risico van de belastingbetaler te verminderen door de rol van particulier kapitaal op de hypotheekmarkt te vergroten.
  3. De FHFA streeft naar de bouw van een nieuwe securitisatie-infrastructuur met één familie die kan worden aangepast voor toekomstige deelnemers aan de secundaire markt.

Secundaire markt en het federale banksysteem voor thuisleningen

De secundaire hypotheekmarkt handelt in bestaande hypotheken en door hypotheek gedekte effecten. Het FHL Banks-systeem waarop FHFA toezicht houdt, biedt financiering voor de Amerikaanse hypotheekmarkten en financiële instellingen. Het levert een financieringsbron op voor spaarzame instellingen, handelsbanken, kredietverenigingen, verzekeringsmaatschappijen en gecertificeerde financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling. Deze fondsen vergemakkelijken hypotheken en activabeheer, liquiditeit voor kortetermijnbehoeften en extra fondsen voor woningfinanciering en gemeenschapsontwikkeling.

De FHFA is lid van de Financial Stability Oversight Council (FSOC), die belast is met het identificeren van risico's voor de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten, het bevorderen van marktdiscipline en het reageren op nieuwe risico's voor het evenwicht van het financiële stelsel van de Verenigde Staten. FHFA ontvangt geen congresfinanciering. Het ontvangt financiering van de entiteiten die het reguleert.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

House Price Index (HPI) Definitie De House Price Index (HPI) is een brede maat voor de beweging van eengezinswoningen in de Verenigde Staten. meer Federal Housing Finance Agency (FHFA) Het Federal Housing Finance Agency (FHFA) is een Amerikaanse overheidsinstelling die de secundaire hypotheekmarkt reguleert. meer Hoe een door de overheid gesponsorde onderneming werkt Een door de overheid gesponsorde onderneming (GSE) is een quasi-gouvernementele entiteit die door het Congres is opgericht om de kredietstroom naar specifieke sectoren van de Amerikaanse economie te verbeteren. Deze agentschappen, hoewel in particulier bezit, bieden openbare financiële diensten. meer Conforme Lening Definitie Een conforme lening is een hypotheek die gelijk is aan of minder is dan het bedrag in dollars dat is vastgesteld door de limiet van de conforme lening die is vastgesteld door Fannie Mae en de federale regulator van Freddie Mac, de Federal Housing Finance Agency (FHFA), en voldoet aan de financiering criteria van Freddie Mac en Fannie Mae. meer Freddie Mac - Federal Home Loan Mortgage Corp - FHLMC Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corp, of FHLMC) is een door de overheid gesponsorde, door de overheid gesponsorde onderneming (GSE) om geld naar hypotheekverstrekkers te laten stromen van woningbezit en huurwoningen voor Amerikanen met een gemiddeld inkomen. meer Hypotheekparticipatiecertificaat Een beveiliging die hypotheken groepeert die worden gehouden door Freddie Mac, een door de overheid gesponsorde onderneming. De certificaten worden gegarandeerd door Freddie Mac. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter